Nike FuelBand – kome više treba lični trener?!

Nike FuelBand je zapravo tanka digitalna narukvica koja u sebi ima ugrađen akcelometar. Ovaj uređaj predstavlja ujedno i najbitniji deo FuelBand-a i on je zadužen za merenje koraka koje napravite, intenzitet pokreta (bazirano na pokretima ruke) i koliko “NikeFuel-a” ste “osvojili”. Zvuči li vam ovo kao idealan gadget za generaciju odraslu uz kompjuterske igre?

Da se vratim na osnovnu temu; NikeFuel nije samo nešto što treba da pokaže ponosnom vlasniku ove novotarije iz Najka koliko je napredovao i koliko mu se kondicija poboljšala. NikeFuel je nešto čime se možete ponositi pred svojim prijateljima i ostalim vlasnicima FuelBand-a tako što ćete prikačiti svoj novi gadget na kompjuter (ili iPhone) i preko Nike+ socijalne mreže porediti svoj uspeh sa uspehom ostalih sportista u nastajanju.

A da li biste vi kupili Nike FuelBand?